Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή σε εργαστήρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Aelia – Applying a multi-stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability”

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απευθύνει Πρόσκληση σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων όλης της χώρας, με εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με θέματα αειφορίας, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε δύο εργαστήρια, στα οποία θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση για τον συν-σχεδιασμό ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC), με στόχο την προώθηση της αειφορίας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Aelia – Applying a multi-stakeholder and whole-institutional approach to education for sustainability”, στο οποίο το ΙΕΠ συμμετέχει ως Εταίρος. Συντονιστής Εταίρος είναι το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ).

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Δια ζώσης εργαστήριο (F2F workshop) στις 04/04/2024 (17:00-20:00) – Τόπος υλοποίησης: Σκουφά 75, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10680, Αθήνα (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού)
  • Εικονικό εργαστήριο (virtual workshop) στις 10/04/2024 (17:00-19:00). Διοργανώνεται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Γενικός σκοπός του έργου είναι να παρέχει σε όλους τους πολίτες δεξιότητες και ικανότητες για την αλλαγή προς την πράσινη μετάβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο υπάρχουν κάτωθι:

https://www.aelia-project.eu/

Aelia – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 19/03/2024 και ώρα 15:00 έως και 22/03/2024 και ώρα 13:00. Μετά το πέρας των εργαστηρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ