Νέες τηλεκπαιδεύσεις από το εθελοντικό σώμα Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών eTwinning για εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης «eTwinning», στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που έχει προγραμματίσει για το σχολικό έτος 2023-2024, διοργανώνει τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών «eTwinning» ως εξής:

1. Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning – Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης στις 1/3/2024 και ώρα 16:00 (διάρκεια 90′) για Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ για τις περιοχές Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων – Κρήτης & Νοτίου Αιγαίου και Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Ν.Ηλείας (Αρχάριοι – Επίπεδο 1)

2. Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών – Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP στις 1/3/2024 και ώρα 17:30 (διάρκεια 90′) για Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ για τις περιοχές Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων – Κρήτης & Νοτίου Αιγαίου και Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Ν.Ηλείας (Αρχάριοι – Επίπεδο 2)

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο