Ημερήσιο αρχείο: 12 Φεβρουαρίου, 2024

Αποτελέσματα κλήρωσης Α’ Φάσης και έναρξη Β’ Φάσης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ

Εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν ή είναι επιλαχόντες καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν έως και την Παρασκευή 16/2/2024 να καταλάβουν (με σειρά χρονικής προτεραιότητας) μία από τις διαθέσιμες, κενές θέσεις.

Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Δ.Ε. προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από τη Δευτέρα 12-02-2024 μέχρι και την Παρασκευή 16-02-2024 και ώρα: 15:00.