Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κωδικός 3403010
Τύπος Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Διευθυντής Μαργέλης Γεώργιος
Μόρια 7
Περιοχή Μετάθεσης 3401 – Λευκάδας
Διεύθυνση Βασιλική Λευκάδας
ΤΚ 31082
Τηλέφωνο 1 26450 31202
Τηλέφωνο 2
FAX 26450 31202
e-mail mail@gym-vasil.lef.sch.gr
Ιστοσελίδα http://gym-vasil.lef.sch.gr/
Απόσταση 38km (περίπου 50 λεπτά)