Κατηγορία: Ειδική Εκπαίδευση

Προκήρυξη 3ΕΑ/2022. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και οδηγός για ενστάσεις (ανακοινοποίηση)

Οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20 ΑΣΕΠ) ανακοινοποιήθηκαν. Ενστάσεις από 5/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 έως και τις 17/8/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Δ’ φάση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Οι εγγραφές για τη Δ’ φάση πραγματοποιούνται από Δευτέρα 04-07-2022 και ώρα 13:00, έως και Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 13:00 και η επιμόρφωση θα διαρκέσει από 26-09-2022 έως 13-11-2022.

Εγκύκλιος σχετικά με έγκριση παράλληλης στήριξης και στήριξη από ΕΒΠ ή σχολικό νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9) προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και από Σχολικό Νοσηλευτή, για το 2022-2023.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το 2022-2023

Η Εγκύκλιος 67199/Δ3/2-6-2022 προκειμένου οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 04 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59. 

ΦΕΚ 20/2022 ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΠΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΦΕΚ 18/2022 ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΦΕΚ 19/2022 ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

IepX. Γ΄ φάση ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, μέσω ΜOOCS

Eγγραφές για τη γ’ φάση, από Τετάρτη 13/4/2022 και ώρα 13:00, μέχρι και Τετάρτη 11/5/2022 και ώρα 13:00. Η γ’ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 16-05-2022 έως 03-07-2022 στην πλατφόρμα iepX.

Επαναλειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης iepX για την Ειδική Εκπαίδευση

Η α΄ φάση εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ξεκινά την Πέμπτη 20-01-2022 και ώρα 13:00. Ημερομηνία λήξης α΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 02-02-2022 και ώρα 13:00.