Κατηγορία: Ειδική Εκπαίδευση

Εγκύκλιος σχετικά με έγκριση παράλληλης στήριξης και στήριξη από ΕΒΠ ή σχολικό νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9) προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και από Σχολικό Νοσηλευτή, για το 2022-2023.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το 2022-2023

Η Εγκύκλιος 67199/Δ3/2-6-2022 προκειμένου οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 04 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59. 

ΦΕΚ 20/2022 ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΠΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΦΕΚ 18/2022 ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΦΕΚ 19/2022 ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

IepX. Γ΄ φάση ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, μέσω ΜOOCS

Eγγραφές για τη γ’ φάση, από Τετάρτη 13/4/2022 και ώρα 13:00, μέχρι και Τετάρτη 11/5/2022 και ώρα 13:00. Η γ’ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 16-05-2022 έως 03-07-2022 στην πλατφόρμα iepX.

Επαναλειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης iepX για την Ειδική Εκπαίδευση

Η α΄ φάση εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ξεκινά την Πέμπτη 20-01-2022 και ώρα 13:00. Ημερομηνία λήξης α΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 02-02-2022 και ώρα 13:00.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας IepX

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας IepX, ανακοινώθηκε από το ΙΕΠ. Για την επαναλειτουργία της πλατφόρμας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

IepX. Νέα πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΙΕΠ για την Ειδική Εκπαίδευση

Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) για την ειδική εκπαίδευση, μέσω της νέας πλατφόρμα του ΙΕΠ, iepX.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση