Κατηγορία: Ειδική Εκπαίδευση

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ ή/και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2024-2025

Αναλυτικές οδηγίες, δικαιολογητικά και προθεσμίες υποβολής για την έγκριση παράλληλης στήριξης από Εκπαιδευτικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή/και Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Οδηγίες – κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης

Αναλυτικές οδηγίες και πλούσιο επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό για την ενταξιακή εκπαίδευση (ΕΔΥ – ΚΕΔΑΣΥ – ΕΔΕΑ, Τμήμα Ένταξης και Παράλληλη στήριξη) και της υποστήριξης των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΦΕΚ 5667/2023. Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕΔΑΣΥ

Το ΦΕΚ 5667 τ.Β’ (27-9-2023) με την κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕΔΑΣΥ.

ΦΕΚ 5262/2023. Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024

Το ΦΕΚ 5262 τ.Β’ (30-8-2023) με τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α’ 199) σχετικά με την Παράλληλη στήριξη – Συνεκπαίδευση

Η εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αποτελεί ευθύνη του σχολείου ως φορέα.

Διορισμοί 250 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ο πίνακας με τα ονόματα 250 εκπαιδευτικών, που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την προκήρυξη 2ΕΑ/2022

Οι πίνακες αφορούν τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 στο πλαίσιο της 2ΕΑ/2022 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Τελικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ, για την προκήρυξη 4ΕΑ/2022

Αφορούν κλάδους/ειδικότητες ΤΕ01 (ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.07, ΤΕ01.13, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, TΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31), ΤΕ02 (ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ02.03, ΤΕ02.04, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06, ΤΕ02.07) και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022

Οι πίνακες αφορούν την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 για τους/τις ΠΕ02 (αξιολογικός πίνακας Β’), ΠΕ03 (επικουρικός πίνακας), ΠΕ60_61 (αξιολογικός πίνακας Β’), ΠΕ70_71 (αξιολογικός πίνακας Β’) και ΠΕ87_ΠΕ87.02 (αξιολογικός πίνακας Β’)

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και ο πίνακας απορριπτέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β’ και επικουρικός Ε.Α.Ε.) καθώς και ο πίνακας απορριπτέων της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 18/18.4.2022/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)