Κατηγορία: Ειδική Εκπαίδευση

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας IepX

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας IepX, ανακοινώθηκε από το ΙΕΠ. Για την επαναλειτουργία της πλατφόρμας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

IepX. Νέα πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΙΕΠ για την Ειδική Εκπαίδευση

Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) για την ειδική εκπαίδευση, μέσω της νέας πλατφόρμα του ΙΕΠ, iepX.

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Οδηγίες Σύνδεσης στις ημερίδες του ΙΕΠ

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στις ημερίδες θα εμφανιστεί στη σελίδα του μητρώου του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισόδου σας σε αυτό την ημέρα των ημερίδων και θα είναι διαθέσιμος από τις 14:45.

Πρόσκληση ΙΕΠ για δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η επιμόρφωση αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο καθώς και της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

Αναθέσεις μαθημάτων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1761 τ.Β΄(17-5-2018), οι Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.