Συντάκτης: ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024. Δελτίο εξεταζομένου. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση

Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ για το 2024. Δελτίο εξεταζομένου και αναλυτικές οδηγίες για τους/τις υποψηφίους/ες ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

ΦΕΚ 2815/2024. Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, από τις Πανελλαδικές 2025

Το ΦΕΚ 2815 τ.Β’ (17-5-2024) με τροποποιήσεις που αφορούν τις πανελλαδικές 2025 και επόμενων ετών και τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που κατατάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Η παρουσίαση για το Ψηφιακό Σχολείο και τις υπηρεσίες του – digitalschool.gov.gr

Το Ψηφιακό Σχολείο θα περιλαμβάνει ψηφιακό φροντιστήριο, τάξεις για απομακρυσμένες περιοχές, ψηφιακή εφαρμογή για γονείς (eparents), και υλικό για εμπλουτισμό του μαθήματος μέσω Διαδραστικών Συστήματων Μάθησης.

Ζωντανή μετάδοση της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία για το 2024-2025

Δείτε ζωντανά τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το 2024-2025. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17/5/2024 και ώρα 17:30.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024. Παρουσιολόγια, Κατανομή, Δελτίο εξεταζομένου. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Σημαντικές εγκύκλιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ για το 2024. Παρουσιολόγια, Κατανομή Υποψηφίων, Δελτίο εξεταζομένου. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. Αναλυτικές Οδηγίες.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Αφορά την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη των μαθητών της Γ’ τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ενισχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Αιτήσεις μέχρι και την 10.06.2024 και ώρα 15.00μ.μ.

Εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα έτους 2024. Οδηγίες προς Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων (Ανακοινοποίηση)

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα έτους 2024, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22/05/2024, 09:00 – 12:10.

Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, με το 5%, για το 2024

Οδηγίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024. Μέχρι 23/5/2024 η προθεσμία.

Τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων έτους 2024

Οι πίνακες με τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» για το 2024.