Συντάκτης: Νικόλαος Παπαγεωργίου

Παράταση υποβολής του Σχεδιασμού των Δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού για το 2023-2024

Για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21/12/2023.

Υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν αίτηση με δικαιολογητικά από 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και 31 Ιανουαρίου 2024.

ΦΕΚ 6861/2023. Νέοι κωδικοί και παθήσεις για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το ΦΕΚ 6861 τ.Β’ (7.12.2023) με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση του ΓΕΛ Νυδριού στο CERN

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Νυδριού, μέχρι την Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 11:00. π.μ.

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2023-2024

Συμπληρωματική πρόσκληση, προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες εξωτερικού. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 08-12-2023 μέχρι 22-12-2023 και ώρα Ελλάδας 15:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Τσεχία (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

Η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 υπουργική απόφαση στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.

Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ

Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών με θητεία τετραετούς διάρκειας, σε τμήματα και θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 8/12/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Από τις 5/12 έως και τις 8/12/2023 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.