Κατηγορία: Σχολικές Δραστηριότητες

«ECOMOBILITY – FREEMOBILITY» για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου για το 2021-2022

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των νέων για την προσέγγιση προβλημάτων μετακίνησης στην πόλη τους και η ενεργοποίησή τους για την αναζήτηση λύσεων.

Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικτυακές ξεναγήσεις στη Βουλή των Ελλήνων

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά από τις 20 Ιανουαρίου 2022 (καθημερινά, 9:00-16:00) με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΕΠ «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2021-2022. Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.

Εγκύκλιος για εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για το 2021-2022

Εγκύκλιος σχετικά με το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Οδηγός του ΙΕΠ για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε Σχολεία

Αναλυτικές οδηγίες και πρότυπα έγγραφα για την έγκριση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις Σχολικές Μονάδες.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και European School Radio. Ενημερωτικό Δελτίο

Το European School Radio βρίσκεται μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της νέας δράσης “Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων”

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση