Κατηγορία: Σχολικές Δραστηριότητες

Συγκέντρωση και προβολή εκπαιδευτικού υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδρομές, καθώς και υλικό προβολής έργων (project) τύπου STEM και STEAM που εκπονούνται ή έχουν ήδη εκπονηθεί από τις σχολικές μονάδες.

Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Τα σχολεία, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των παραδοτέων των καλλιτεχνικών δημιουργιών θα είναι τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2023»

«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2023». Αναλυτικές οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στη δράση, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού με το Υ.ΠΑΙ.Θ στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Προτάσεις για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το Χαμόγελο του Παιδιού και το ΥΠΑΙΘ, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6η Μαρτίου 2023).

Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος την 27η Ιανουαρίου 2023

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, καλούνται οι σχολικές μονάδες την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 να αφιερώσουν δύο (2) διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Εβδομάδα Καποδίστρια: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια

Οδηγίες για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων για τη ζωή και το έργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια για τις σχολικές μονάδες των Ιονίων Νήσων, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 6-10 Φεβρουαρίου 2023.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 4.0 για 500 σχολεία

Πρόσκληση από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning για συμμετοχή εκπαιδευτικών και σχολείων στη νέα δράση STEM 4.0, με προμήθεια κιτ ρομποτικής για έργα eTwinning. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 20/01/2023.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το 2022-2023

Εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το 2022-2023. Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επισκέψεις σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για το σχεδιασμό, την έγκριση και υλοποίηση έργων eTwinning (ενδοσχολικά, εθνικά και ευρωπαϊκά) από εκπαιδευτικούς και Σχολικές Μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023.

«Ecomobility – Freemobility» για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου για το 2022-2023

Εκστρατεία Ecomobility – Freemobility για την σχολική περίοδο 2022-2203. Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων υποβάλλονται το αργότερο έως την 22η Δεκεμβρίου 2022.