Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning – Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης λειτουργεί υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σημείο ενημέρωσης για όλες τις δράσεις «eTwinning» αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το εθελοντικό σώμα των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών eTwinning, που αναλαμβάνουν καθοδηγητικό ρόλο για τους/τις εκπαιδευτικούς των περιοχών ευθύνης τους όσον αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των «eTwinning» έργων. Μεταξύ άλλων, υλοποιούν τηλεκπαιδεύσεις (webinars) σε σειρά θεματικών, όπως:

  • «Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning»,
  • «Παρουσίαση πλατφόρμας ESEP»
  • «Τwinspace»,
  • «Ενίσχυση Ποιότητας eTwinning έργων»,
  • «eTwinning Schools»,
  • «Ψηφιακά Εργαλεία και eTwinning»,
  • «eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και
  • «eTwinning και Initial Teacher Education».

Οι θέσεις για τις τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών «eTwinning» είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής. Επίσης, στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης στην ενότητα «Τηλεκπαιδεύσεις – Webinars»  μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους εγγραφής για όλες τις προγραμματιζόμενες τηλεκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης[η εικόνα από τον επίσημο ιστότοπο της Δράσης eTwinning]

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν συμμετοχή σε τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούν οι πρεσβευτές «eTwinning» της περιοχής τους, αλλά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούν πρεσβευτές «eTwinning» άλλων περιοχών.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την αίτηση συμμετοχής τους, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την εκδήλωση.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στο πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης «eTwinning».

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά πριν την παρακολούθηση της ημερίδας για την οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

Μετά το τέλος εκάστης τηλεκπαίδευσης πρεσβευτών «eTwinning», χορηγούνται ηλεκτρονικά βεβαιώσεις συμμετοχής.

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης στην ενότητα «Τηλεκπαιδεύσεις – Webinars»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ «eTWINNING» (eTWINNING WEBINARS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «Κέρκυρα-Λευκάδα»