Ημερήσιο αρχείο: 22 Νοεμβρίου, 2023

Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning – Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Αναλυτικές πληροφορίες για εγγραφές και συμμετοχή εκπαιδευτικών σε τηλεκπαιδεύσεις (Webinars) που υλοποιούν οι πρεσβευτές «eTwinning» σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των «eTwinning» έργων.

ΦΕΚ 6598/2023. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2023-2024

Αφορά τα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

Σημαντική Ενημέρωση από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2027 (γεννηθέντων το έτος 2006)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024).

ΦΕΚ 6597/2023. Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2023-2024

Το ΦΕΚ 6597 τ.Β’ (21.11.2023) με την απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αμοιβής, κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών των Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, σε εργασιακό χώρο.