Ημερήσιο αρχείο: 28 Νοεμβρίου, 2023

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Δ’ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αίτηση – Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023. Ενημέρωση μέσω sms, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023. Aνάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», για εκπαιδευτικούς ΠΕ07

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07. μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 23:59.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός για μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, για τον Γεώργιο Δροσίνη

Οι εργασίες των μαθητών/τριών θα έχουν έκταση έως τέσσερις (4) σελίδες και μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεως ή δοκιμίου και πρέπει να αποσταλούν έως τις 31 Μαΐου 2024, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.