Εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», για εκπαιδευτικούς ΠΕ07

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen (Σύμφωνο Συνεργασίας, 2017) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελεί δεύτερη υλοποίηση της αντίστοιχης επιμορφωτικής δράσης που υλοποιήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος 2022-2023 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07.

Στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07, μόνιμοι/ες και αναπληρωτές/τριες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν σε σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων και μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίοι/ες δεν συμμετείχαν στο αντίστοιχο περσινό πρόγραμμα.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών είναι δεκαοκτώ (18).

Τα κριτήρια επιλογής επιμορφούμενων είναι τα εξής:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ07).
  • Διδακτική υπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, η οποία βεβαιώνεται είτε από την Α’/θμια ή Β’/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν.

Η επισύναψη των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι απαραίτητη.

Η επιλογή των 18 επιμορφούμενων θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί και τα αποτελέσματά της θα δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες των δύο φορέων. Οι επιμορφούμενοι/ες που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 23:59.

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ

Η πρόσκληση του ΙΕΠ