Ημερήσιο αρχείο: 9 Νοεμβρίου, 2023

ΦΕΚ 6416/2023. Ομάδες σχολείων στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το 2023-2024

Το ΦΕΚ 6416 (9/11/2023) με τον καθορισμό ομάδων σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το 2023-2024.

Αιτήσεις και οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) στα Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024. Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Αιτήσεις και οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024. Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και εγγραφές διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Δευτέρα 13/11/2023 έως και Παρασκευή 17/11/2023.