Ημερήσιο αρχείο: 15 Νοεμβρίου, 2023

ΦΕΚ 6484/2023. Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα Επαγγελματικά Λύκεια για τα σχολικά έτη 2023-2024 έως και 2026-2027

Το ΦΕΚ 6484 τ.Β’ (15.11.2023) σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/11/2023 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής, στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ.