Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής, στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην προκήρυξη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής