Διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια «Μνημειώδεις περιπέτειες στα ελληνικά μνημεία UNESCO»

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού σχεδίασε και παρήγαγε εκπαιδευτικό υλικό με θέμα “Μνημειώδεις περιπέτειες στα ελληνικά μνημεία UNESCO”, στο πλαίσιο της Πράξης «Ελλάδα και UNESCO: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια» με κωδικό ΟΠΣ 5010662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού αυτού και τη διανομή του στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα υλοποιηθούν δύο διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια , ένα για τα στελέχη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και ένα για τα στελέχη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στο Ξενοδοχείο AirOtel Parthenon, αίθουσα “Αθηνά” (Διεύθυνση: Μακρή 6, 11742 Αθήνα) ως ακολούθως:

  • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Τρίτη και Τετάρτη 21 – 22.11.2023. Ώρες σεμιναρίου: 09.00-15.00
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Πέμπτη και Παρασκευή 23 – 24.11.2023.  Ώρες σεμιναρίου: 09.00-15.00

Παράλληλα θα είναι δυνατή η διαδικτυακή παρακολούθηση της πρώτης ημέρας του κάθε σεμιναρίου για ενδιαφερόμενους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα, στελέχη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, άλλους φορείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση μέχρι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 στον σύνδεσμο https://greekunescoseminars.gr/

Το σχετικό έγγραφο

Η εγκύκλιος

Ενημερωτικό Φυλλάδιο