Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕ.Λ Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/11/2023 και ώρα 12:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας