Πανελλήνιος Διαγωνισμός για μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, για τον Γεώργιο Δροσίνη

Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη» διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο: «Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 72 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή, λογοτέχνη και ακαδημαϊκού Γεωργίου Δροσίνη (1859-1951), μιας σημαντικής μορφής των γραμμάτων μας, με ξεχωριστή δραστηριότητα στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου όλης της χώρας.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Οι εργασίες των μαθητών/τριών θα έχουν έκταση έως τέσσερις (4) σελίδες και μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεως ή δοκιμίου. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων παρακαλούνται να ενημερώσουν τους φιλολόγους καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην αντίστοιχη τάξη για τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν τις εκθέσεις, θα τις στείλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, η οποία με τη σειρά της θα τις αποστείλει, έως τις 31 Μαΐου 2024 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Πολυτεχνείου 6, Τ.Κ.104 33 Αθήνα).

Στα γραπτά δοκίμια θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, η τάξη, η σχολική μονάδα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου των μαθητών/τριών. Η Επιτροπή της Π.Ε.Φ. θα επιλέξει τα τρία καλύτερα κείμενα. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή στο Μουσείο Γεωργίου Δροσίνη στην Κηφισιά.

Τα έπαθλα του διαγωνισμού, που είναι προσφορά του Συλλόγου «Οι φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη» και συνοδεύονται από βιβλία, ορίζονται ως εξής: Πρώτο Βραβείο: 1000 ευρώ, Δεύτερο Βραβείο: 500 ευρώ και Τρίτο Βραβείο: 300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους, καθώς και για τη μαγνητοφώνηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/μαθητριών κατά την τελετή βράβευσης.

Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα γίνουν με αποκλειστική ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Αλλαγή στην ημερομηνία αποστολής: η ημερομηνία αποστολής των εκθέσεων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων είναι έως τις 31 Μαΐου 2024 (Δείτε το νέο έγγραφο)