Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Δ’ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι πίνακες με τα ονόματα και το χρονοδιάγραμμα της τρέχουσας φάσης πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ (Δ’ Φάση) για το 2023-2024.

Σημαντικές ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης:
  • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.
  • Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.
  • Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Νέων , στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας καθώς και στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.


Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.


Οι πίνακες με τα ονόματα και την περιοχή πρόσληψης για την Δ’ Φάση:

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια

Προσλήψεις σε Μουσικά Σχολεία

Προσλήψεις Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια

Προσλήψεις 554 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

… και οι σχετικές ανακοινώσεις στον κόμβο του ΥΠΑΙΘΑ:


Δείτε ακόμη:

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Α΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Γ΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024