Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Γ΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το χρονοδιάγραμμα της τρέχουσας φάσης πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  (Γ’ Φάση) για το 2023-2024.

Σημαντικές ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης:

Αίτηση – Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Οι αναπληρωτές/τριες θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Νέων , στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας καθώς και στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.


Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.


Οι πίνακες με τα ονόματα και την περιοχή πρόσληψης για την Γ’ Φάση:

Προσλήψεις Γενικής στη Δευτεροβάθμια

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ


Δείτε ακόμη:

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Α΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024