Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Α΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται (Α’ Φάση) για το 2023-2024.

Σημαντικές ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης:

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.


Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 (δόθηκε παράταση, δείτε εδώ), απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους ή στο σχολείο-έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που προσλαμβάνονται . Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.


Οι αναπληρωτές/τριες θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Νέων , στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας καθώς και στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.


Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 (δόθηκε παράταση, δείτε εδώ)


Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.


Οι πίνακες με τα ονόματα και την περιοχή πρόσληψης:

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσλήψεις Μουσικά Σχολεία

Το σχετικό Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις ΣΜΕΑ  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το σχετικό Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις ΕΕΠ  ΕΒΠ

Το σχετικό Δελτίο Τύπου