Ημερήσιο αρχείο: 8 Σεπτεμβρίου, 2023

Σχολικό έτος 2023-2024. Χρήσιμος οδηγός λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

Δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα για την ενημέρωση των σχολείων μας και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το 2023-2024.

Επείγουσα ενημέρωση του myschool σχετικά με την έκδοση αποτελεσμάτων στα Μουσικά Σχολεία

Ενημέρωση των Διευθυντών των Μουσικών Γυμνασίων σχετικά με την έκδοση αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το νέο ΦΕΚ 5242/Β’/29-8-2023 σχετικά με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων και τη δυνατότητα εγγραφής των μαθητών/τριών.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών

Από Παρασκευή 8/9/2023 μέχρι και Παρασκευή 15/9/2023, όσοι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο.

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (YΣΕΦΕ) Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Διαδικασία, κριτήρια επιλογής και καθήκοντα Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024.

Νέες ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η με αρ. πρωτ. 98674/Ε2/8-9-2023 απόφαση με θέμα: Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΦΕΚ 5371/2023. Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Το ΦΕΚ 5371 τ.Β’ (7/9/2023) με τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024