13ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα

Μετά από απουσία αρκετών χρόνων το 13ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί και στην Κέρκυρα καθώς και σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα το διάστημα 16 έως και 20 Απριλίου 2024.

Το φεστιβάλ στην Κέρκυρα συνδιοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και την Π.Ε.ΚΑ.Π – Παράρτημα Ιονίων Νήσων. Μπορούν να συμμετέχουν σχολεία από όλη την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Το 13ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Απριλίου, στους χώρους του 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που μαζί με τους μαθητές/τριες τους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους να δηλώσουν τη συμμετοχή τους όχι αργότερα από την 15η Φεβρουαρίου 2024.

Στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγράφονται μόνο στοιχεία επικοινωνίας όσων εκπαιδευτικών προτίθενται να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, χωρίς δέσμευση, και με σκοπό την άμεση και χωρίς λεπτομέρειες συλλογή στοιχείων πρόθεσης συμμετοχής. Εντούτοις, η συμπλήρωση είναι απαραίτητη για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ έχει, και για το σχολικό έτος 2023-2024, την υποστήριξη και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Φ.14/ΑΆ/122509/Δ1/30-10-2023) και υποστηρίζεται από Συλλόγους και Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και Τοπικούς Φορείς (Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.τ.λ.). Το Φεστιβάλ στην Κέρκυρα διοργανώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με τη συνδιοργάνωση της Π.Ε.ΚΑ.Π – Παράρτημα ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν: στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των Δημοτικών και Γυμνασίων και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, κ.ά.), εθνικού ή ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.

Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία:

α) της ανάδειξης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, και της παρουσίασης των ψηφιακών έργων τους σε συμμαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,

β) της ενημέρωσης και της διάχυσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, και

γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους, με την επιστημονική κοινότητα και με την ευρύτερη κοινωνία.

Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο ίδιος.

Θα ακολουθήσει 2η Ανακοίνωση μετά την 16η Φεβρουαρίου του 2024 στην οποία θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος να υποβάλλουν σε φόρμα την δήλωση συμμετοχής με οριστικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://digifest-kerkyra.blogspot.com/

Η σχετική ανακοίνωση