Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιανουαρίου, 2024

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο CERN τον Αύγουστο του 2024

Επισημαίνεται ότι τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο CERN, στην ελληνική γλώσσα και οι αιτήσεις για την παρακολούθηση θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15.00.