Ημερήσιο αρχείο: 8 Ιανουαρίου, 2024

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024. Αναπλήρωση ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν, εξ αποστάσεως με σύγχρονη διδασκαλία.