Ημερήσιο αρχείο: 11 Ιανουαρίου, 2024

Συμπληρωματική πρόσκληση για αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024

Η πρόσκληση αφορά πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 18/1/2024 και ώρα 15.00.