Ημερήσιο αρχείο: 5 Ιανουαρίου, 2024

Εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-2024

Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-2024