Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιανουαρίου, 2024

Διεθνές Συνέδριο (International Conference) με τίτλο: «Learning…from the Extremes!» (Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!)

Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Learning…from the Extremes!» (Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη Αττικής.