Ημερήσιο αρχείο: 20 Ιανουαρίου, 2024

Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024. Οδηγίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00

Νόμος 5082/2024. ΦΕΚ 9 τ.Α’. Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9 τ.Α’ (19-1-2024) ο νόμος 5082 με θέμα: «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»