Ημερήσιο αρχείο: 24 Ιανουαρίου, 2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λιμενικού υποβάλουν πλήρως ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική εφαρμογή, από Πέμπτη 01/02/2024 μέχρι και Τετάρτη 14/02/2024.