Διεθνές Συνέδριο (International Conference) με τίτλο: «Learning…from the Extremes!» (Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!)

Στο πλαίσιο του έργου «Learning from the Extremes» (https://learningfromtheextremes.eu) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Συντονιστής του Έργου, συνδιοργανώνει με την Ελληνογερμανική Αγωγή και τη Science View, διεθνές συνέδριο (International Conference) με τίτλο: «Learning…from the Extremes!» (Μαθαίνοντας…από τα «άκρα»!) στην Αθήνα, στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη, Αττικής.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης για εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές/τριες και υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής και να παρουσιαστούν σύγχρονες εκπαιδευτικές προοπτικές και πρακτικές που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσιάζεται στον σύνδεσμο: https://learningfromtheextremes.eu/international-conference-programme/.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. Η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος και απαιτείται εγγραφή. Στους/Στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ελληνογερμανικής Αγωγής, στην οδό Δημητρίου Παναγέα, ΤΚ 15351, στην Παλλήνη Αττικής, ενώ θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω διαδικτύου (livestreaming).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του συνεδρίου: https://learningfromtheextremes.eu/international-conference/.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ