Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024.

Δείτε την Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΥΝΔ46ΝΚΠΔ-ΑΓ1)