Τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning» για εκπαιδευτικούς της Λευκάδας

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης «eTwinning», στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που έχει προγραμματίσει για το σχολικό έτος 2023-2024, διοργανώνει τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών «eTwinning».

Για το μήνα Ιανουάριο έχει προγραμματιστεί τηλεκπαίδευση με θέμα: «Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning», για εκπαιδευτικούς από τις περιοχές Κέρκυρα,  Λευκάδα, Φλώρινα, Καστοριά (ΠΔ Δυτικής Μακεδονίας), Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, για την 31η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00 – 18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τον σύνδεσμο εγγραφής όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο (θα το βρείτε στο τέλος του άρθρου).

Επίσης, στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης στην ενότητα «Τηλεκπαιδεύσεις-Webinars» (https://www.etwinning.gr/news/webinars) μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους εγγραφής για όλες τις προγραμματιζόμενες τηλεκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν συμμετοχή σε τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούν οι πρεσβευτές «eTwinning» της περιοχής τους, αλλά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούν πρεσβευτές «eTwinning» άλλων περιοχών.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την αίτηση συμμετοχής τους, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την εκδήλωση.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στο πρόγραμμα των ημερίδων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης «eTwinning».

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σχετικά πριν την παρακολούθηση της ημερίδας για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Μετά το τέλος εκάστης τηλεκπαίδευσης πρεσβευτών «eTwinning», χορηγούνται ηλεκτρονικά βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο