Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Μεσολόγγι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρεία στη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26-2-2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του 2ου Γυμνασίου