Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας στο Ναύπλιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1/3/2024 και ώρα 12:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας