Έναρξη Β’ Φάσης Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων» με κωδικό ΟΠΣ 6001981, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 ξεκινά η Β’ Φάση Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των 52 Μουσικών Σχολείων της χώρας, καθώς και των Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου Μουσικής, σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας, συνολικής διάρκειας δεκαέξι ωρών, που θα υλοποιηθεί δια ζώσης στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας (Δράκοντος 37, Ακαδημία Πλάτωνος).

Η επιμόρφωση, που θα διαρκέσει τρεις ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 και ώρα 14:30, αφορά στην παρακολούθηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος και στην εφαρμογή-εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν οι πενήντα δύο (52) εκπαιδευτικοί μουσικής ειδικότητας που ορίστηκαν από κάθε Μουσικό Σχολείο και παρακολούθησαν την Α’ Φάση επιμόρφωσης (σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση διάρκειας 30 ωρών ) και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου Μουσικής.

Στη Β’ Φάση επιμόρφωσης θα συμμετάσχουν:

  • Οι 14 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου Μουσικής
  • Οι 52 επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί – πολλαπλασιαστές

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιοι από τους πολλαπλασιαστές που είχαν παρακολουθήσει την Α’ Φάση ως εκπρόσωποι των συγκεκριμένων Μουσικών Σχολείων όπου υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν μετακινηθεί, οι Διευθυντές των σχολείων αυτών θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του «Σχεδιασμού Επιμόρφωσης», να ορίσουν άμεσα αντικαταστάτες και να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα στοιχεία των εκπαιδευτικών αυτών, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Σε ότι αφορά στον τρόπο κάλυψης των εξόδων, οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο της Μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ.

Σε περίπτωση που κάποιοι από τους συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας μας προκειμένου να εξασφαλιστεί διευκόλυνση στην πρόσβαση.

Δείτε το έγγραφο

Ενημέρωση 17/4/2024:

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 ξεκινά η διαρκείας τριών ημερών Β’ Φάση Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των 52 Μουσικών Σχολείων της χώρας, καθώς και των Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου Μουσικής, σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας, συνολικής διάρκειας δεκαέξι ωρών.

Δείτε το Πρόγραμμα