3ος Πανελλήνιος Διαδικτυακός Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ: Φ15/128336/Δ2 08-11-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θα πραγματοποιηθεί ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι διαδικτυακός, ενώ θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κάθε σχολικής μονάδας.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, αποκλειστικά, οι μαθητές/τριες που φοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Γ’ τάξη Γυμνασίου, με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους (απαιτείται έγγραφη δήλωση).

Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr). Η απόκτηση κωδικού για όσους δεν διαθέτουν είναι εύκολη και πρόσβαση έχουν οι μαθητές τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών γυμνασίων της χώρας. Όλοι οι κωδικοί (παλιοί και νέοι) πρέπει να έχουν κάνει είσοδο τουλάχιστον μία φορά στην πλατφόρμα e-me, ώστε να γίνει δυνατή η αποστολή πρόσκλησης στην κυψέλη του διαγωνισμού.

Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες είναι η διδακτέα ύλη της Γ’ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από την 114626/Δ2 12-10-2023, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5, 5.6) και 7 (7.1, 7.2) του σχολικού βιβλίου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εικόνων, λεζάντων, διαγραμμάτων ασκήσεων, προβλημάτων και παραθεμάτων, καθώς και των προσαρτημένων κειμένων. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περίπου 50-70 ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων από τα σχολεία η Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

3ος Πανελλήνιος Διαδικτυακός Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου

Συνεχής ενημέρωση για το διαγωνισμό στον επίσημο ιστότοπο

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο