Ένταξη εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι την 1η Απριλίου, επίσημη ημερομηνία έναρξης της θερινής περιόδου, το σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας των μνημείων και αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη με την εφαρμογή ωριαίων ζωνών επιλογής ώρας εισόδου επίσκεψης.

Μετά από  συνεργασία του ΥΠΠΟ, του ΟΔΑΠ και του ΥΠΑΙΘΑ ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της ανάπτυξης της διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας myschool και της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων και τις επόμενες ημέρες ο ΟΔΑΠ θα θέσει σε παραγωγική λειτουργία την ανωτέρω παραμετροποίηση.

Πλέον οι Φορείς, που προγραμματίζουν εκπαιδευτική επίσκεψη προκειμένου να κλείσουν επίσκεψη στις θέσεις όπου εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα βήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο

Οδηγός κράτησης εισιτηρίων και ορισμού επίσκεψης σχολείων