Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2023-2024

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024:

Δείτε την απόφαση

Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού:

Δείτε την απόφαση