Ημερήσιο αρχείο: 2 Αυγούστου, 2023

ΦΕΚ 4843/2023. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»

Ολοκλήρωση Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας περιόδου 2022-2023

Ειδικά για την περίοδο 2022-2023, το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όλα τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας μέχρι 30-9-2023.