Ημερήσιο αρχείο: 3 Αυγούστου, 2023

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν υποψηφιότητα αποκλειστικά και μόνον καταθέτοντας αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), πλήρη φάκελο με την σχετική έντυπη αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών στη θέση τους

Διευκρινίσεις περί δυνατότητας επανατοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης στη θέση στελέχους που κατείχαν πριν την υποχρεωτική τους παραίτηση, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023- 2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία από την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 έως και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ για το 2023-2024

Νέες αποφάσεις με ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ για το 2023-2024, ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ (3/8/2023).