Ημερήσιο αρχείο: 25 Αυγούστου, 2023

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α’ 199) σχετικά με την Παράλληλη στήριξη – Συνεκπαίδευση

Η εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αποτελεί ευθύνη του σχολείου ως φορέα.

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31/8/2024

Η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ46ΝΚΠΔ-926) σχετικά με την Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31/8/2024.

Παράταση στις αιτήσεις δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το 2023-2024

Παράταση έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 στις αιτήσεις δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το 2023-2024, ανακοινώθηκε στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ.