Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31/8/2024

Η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ46ΝΚΠΔ-926) σχετικά με την Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31/8/2024.

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα

Ενημέρωση 8/9/2023: Ανακλήσεις θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε.