Ημερήσιο αρχείο: 18 Αυγούστου, 2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2023-2024

Η 91681/Κ1/18-8-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΨΓ46ΝΚΠΔ-ΑΡΩ) απόφαση με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το 2023-2024.

Εξεταστικά Κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023

Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023.

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 30 εκπαιδευτικών ΤΕ16, διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 18 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023.

Τράπεζα Θεμάτων 2023-2024. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξεταστέα ύλη και αξιολόγησή τους για τις Α’ και Β’ τάξεις των ΕΠΑΛ

Οι αποφάσεις καθορισμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εγχειρίδιο αίτησης – δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το 2023-2024

Από Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023, οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το 2023-2024. Το εγχειρίδιο με όλα τα βήματα για την υποβολή της αίτησης.