Ημερήσιο αρχείο: 22 Αυγούστου, 2023

Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)

Οι ειδικές κατηγορίες μελών ΕΕΠ που αναφέρονται στην πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2023-2024, από Τετάρτη 23 έως και Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), από την Τετάρτη 23.08.2023 έως και την Παρασκευή 25.08.2023.

Οριστικός Πίνακας Δεκτών Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ο οριστικός πίνακας προέκυψε έπειτα από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων και την εξέτασή τους από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.