Οριστικός Πίνακας Δεκτών Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Δ.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την υπ’αρ. 14/22.08.2023 πράξη του, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα Δεκτών Υποψηφιοτήτων για την κενή θέση του/της Διευθυντή/τριας του Γυμνάσιου με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου, ως ακολούθως:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α Αρ.Πρωτ.Αίτησης Αρ.Μητρώου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
01 2108 212785 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03

 


Για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Διευθυντές σχολείων