Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δείτε την απόφαση

2. Διακοπή αποσπάσεων – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δείτε την απόφαση