ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες – Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την 8η / 2024 πράξη του ανακοινώνει τις ρυθμίσεις υπεραριθμιών, τους αναμορφωμένους πίνακες οργανικών κενών προς κάλυψη και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω κατηγοριών:

  • προσωρινά τοποθετημένοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας,
  • νεοδιόριστοι (έτους 2023),
  • αιτούμενοι βελτίωση θέσης,
  • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας και
  • χαρακτηρισμένοι ονομαστικά ως υπεράριθμοι που επιθυμούν βελτίωση, συγκρινόμενοι με τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

…να υποβάλουν έντυπη δήλωση για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης προς το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας για κάλυψη των οργανικών κενών όπως αυτά αποτυπώνονται στους αναμορφωμένους πίνακες.

Η δήλωση θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας αυτοπροσώπως ή θα σταλεί μέσω e-mail (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr, από την Τρίτη 14.05.2024 μέχρι και τη Δευτέρα 20.05.2024 και ώρα 15:00.

Σημ: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολική μονάδα που δεν εμφανίζεται ως οργανικό κενό στους πίνακες, καθώς από τη διαδικασία των βελτιώσεων ενδέχεται να προκύψουν και νέα κενά.

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Οι αναμορφωμένοι πίνακες με τα οργανικά κενά

Η αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε Οργανικά Κενά και σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ