Ημερήσιο αρχείο: 28 Αυγούστου, 2023

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το δικαίωμα αναπληρωτών στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Oι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Τελικός αξιολογικός πίνακας και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων ορίζεται για την Τετάρτη 30.08.2023 και ώρα 12:30. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.