Ημερήσιο αρχείο: 16 Αυγούστου, 2023

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Τα ΦΕΚ με τα ονόματα

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς από την Τετάρτη 16.08.2023 έως και την Πέμπτη 24.08.2023, είτε στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, είτε μέσω e-mail.

Προσωρινός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), από την Πέμπτη 17.08.2023 έως και την Δευτέρα 21.08.2023.